BATCOS - Принципи на производство!

  • Използваме 100% широколистна дървесина от дъб и бук под формата на фибри (от санитарна сеч или дървен материал от други производства), която се влага във висококачествени композитни продукти;

  • Включваме полимерите и техните производни добавки в продукти, които са с полезен живот от минимум 15 години. Така намаляваме количеството на полимерите, използвани за еднократна употреба и предотвратяваме замърсяването на околната среда чрез депониране; 

  • BATCOS композитни декинг настилки са 100% рециклируеми. В края на техния полезен живот, могат да бъдат напълно рециклирани. Нашите продукти не се депонират и не замърсяват околната среда. Дори и да бъдат злонамерено изхвърлени, те нямат емисии по отношение на почвите, водите и въздуха; 

  • Използваме монтажна система от клипси и винтове от неръждаема стомана, а не от полимери, не само защото са по-надеждни и стилни, но са и по-екологични;

  • BATCOS композитни декинг настилки нямат нужда от лакиране, боядисване, безиросване или обработка с химически продукт. Това прави декинга ни чист и безопасен за околната среда и хората;

  • BATCOS не депонира промишлени отпадъци като резултат от производството.

          BATCOS - екстериорно решение с най-високо качество и екологичност!