Предимства на композитен декинг BATCOS

 • Лесен за поддържане - без шлайфане, импрегниране, боядисване, лакиране, безиросване и др.;

 • Поддържане на висока хигиена - издръжлив на дезинфектанти и почистващи препарати, вкл. химикали за басейни;

 • Почистване с водоструйка и устойчив към петна от храни и напитки;

 • Устойчив към метеорогичните условия - влага, студ, слънчева светлина;

 • Не образува мухъл и плесени;

 • Устойчив към разцепване, измятане и деформиране във времето;

 • Предлага се в разнообразна гама от топли цветове и текстури;

 • Безопасна повърхност за босите крака - без трески и чепове;  

 • Не се хлъзга, дори когато е мокър;

 • Устойчиво решение - произведен с естествена дървесина и първокласни материали.

Кръгова икономика и екология

Композитните декинг настилки BATCOS се произвеждат с принцитие на кръговата икономика

 • Използваме 100% широколистна дървесина от дъб и бук под формата на фибри (от санитарна сеч или дървен материал от други производства), която се влага във висококачествени композитни продукти;

 • Включваме полимерите и техните производни добавки в продукти, който са с полезен живот от минимум 15 години. Така намаляваме количеството на полимерите, използвани за еднократна употреба и предотвратяваме замърсяването на околната среда чрез депониране; 

 • BATCOS композитни декинг настилки са 100% рециклируеми. В краят на техния полезен живот, могат да бъдат напълно рециклирани. Нашите продукти не се депонират и не замърсяват околната среда. Дори и да бъдат злонамерено изхвърлени, те нямат емисии по отношение на почвите, водите и въздуха; 

 • Използваме монтажна система от клипси и винтове от неръждаема стомана, а не от полимери, не само поради това, че са по-надеждни и стилни, но са и по-екологични;

 • BATCOS композитни декинг настилки нямат нужда от лакиране, боядисване, безиросване или каквато и да било обработка с химически продукт. Това прави продуктите ни чисти и безопасни за околната среда и хората;

 • BATCOS не депонира промишлени отпадъци като резултат от производството;

 • Продуктите на BATCOS са представител на производство, което "улавя въглерод - carbon capture", което допълнително увеличава екологичната ни ангажираност в прехода към климатично неутрална икономика. 

Композитният декинг BATCOS, екстериорно решение с най-високо качество и екологичност! 

Decking