ЦЕНОВА ЛИСТА

ДЕКИНГ ХАРМОНИЯ

Цена 160,00 лв/кв.м. с ДДС

1 брой декинг дъска 140*23*3600 мм - 80,00 лева с ДДС 

(2 дъски са 1 кв/м)

ДЕКИНГ ВЕЛИКОЛЕПИЕ 

Цена 160,00 лв/кв.м. с ДДС

1 брой декинг дъска 140*23*3600 мм - 80,00 лева с ДДС 

(2 дъски са 1 кв/м)

ДЕКИНГ ВОДНА СИЛА

Цена 190,00 лв/кв.м. с ДДС

1 брой декинг дъска 140*23*3600 мм - 95,00 лева с ДДС 

(2 дъски са 1 кв/м)

КОМПОЗИТЕН ПРОФИЛ ЗА МОНТАЖНА СКАРА

Цена 20,00 лева с ДДС за 1 брой 

30*40*3600 мм 

КЛИПСА И ВИНТ ЗА СКРИТ МОНТАЖ 

Цена за комплект клипса и винт (неръждаема стомана) - 0,50 лева с ДДС 

Разходна норма - за 1 кв.метър са необходими 18-19 клипси 

ПЕРВАЗЕН ДЕКИНГ ПРОФИЛ 

Цена 55,00 лв. брой с ДДС

1 брой первазен декинг профил 65*23*3600 мм

ПОИСКАЙТЕ ВАШАТА ОФЕРТА НА office@batcos.com 

BATCOS си запазва правото да извършва промени в ценовата листа без предварително уведомление.